Resultater år 2018

DdB:

Nr. 15                          DM-Åben

Nr. 2                            DM-Sport

Nr. 4                            Regionsmesterskab

Nr. 5                            Regionsmesterskab Lang, Åben

Nr. 10                          Regionsmesterskab Mellem, Åben

Nr. 1                            Sektionsmesterskab Lang, Åben

Nr. 1                            Sektionsmesterskab Lang, Sport

Nr. 5                            Sektionsmesterskab Mellem, Åben    

Nr. 2                            Sektionsmesterskab Mellem, Sport

Nr. 5                            Sektionsmesterskab 1-års

ES-duer hanner:

Nr. 4                            Es-due                                         013-16-0339 A

Nr. 7                            Es-due                                         013-15-0321 A

ES-duer hunner:

Nr. 1                            Es-due                                         013-14-1314 U

Nr. 4                            Es-due                                         013-14-1317 U

Nr. 9                            Es-due                                         013-14-1309 U

ES-duer hanner Lang:

Nr. 1                            Es-due                                         013-16-0339 A

ES-duer hunner Lang:

Nr. 1                            Es-due                                         013-14-1314 U

Nr. 2                            Es-due                                         013-14-1317 U

Nr. 10                          Es-due                                         013-14-1309 U

ES-duer hunner Sport:

Nr. 3                            Es-due                                         013-14-1317 U

Sektionen:

Nr. 1                            Store Championat

Nr. 4                            Fynsmesterskabet

Nr. 2                            Es-due                                         013-14-1314 U

Nr. 6                            Es-due                                         013-14-1317 U