Træning, flyvesystem og kapflyvning

Træning:

Træningen startes i starten af april, hvis vejret tillader det. Der bliver hovedsageligt trænet fra Langeland eller fra Bøjden.

Frem til sektionsflyvningernes start ca. 3 gange om ugen og frem til DdB- flyvningerne ca. 2 gange om ugen.  Efter starten på DdB-flyvningerne efter behov 0 til 1 gang om ugen.

Ungerne forsøges startet tidligt bare med nogle korte ture på ca. 3-5 km og ellers gerne 3 gange om ugen, men tiden er sjældent til det, så det blive ofte kun til 1-2 gange. Ungerne løslades altid i flere hold, for at undgå at alle ungerne mistes pga. en uheldig løsladelse.


Flyvesystem:

Når ungerne er på gulvet, og der er lagt æg igen, fjernes æggene efter nogle dage. Hunnerne gøres til enkehunner og hannerne er derefter alene med ungerne indtil de sættes på ungeslaget, hvorefter alle ca. 30 par flyves efter totalprincippet fra ca. medio maj.

Hunnerne lukkes ind til hannerne ca. 15-20 minutter inden duerne pakkes og de ser hinanden igen, når begge er hjemme efter kapflyvning.


Kapflyvning:

De første 2-3 uger sendes primært ældre duer på sektionsflyvningerne. Herefter starter de 1-års på sektionsflyvningerne, og når så langflyvningerne går i gang skal de 1-års til at vise noget på mellemdistancen og nogle 1-års også på enkelte langflyvninger.

Få duer sætter over, så hvis ikke de er med på en DdB-flyvning deltager de på sektionsflyvningen.

Der planlægges ofte 3-4 uger frem, mht. hvilke duer der skal med på hvilke flyvninger, og hvornår de evt. skal have en pause.

Planen holder dog sjældent, da det er formen på den enkelte due, samt på de andre duer, som afgør på hvilke flyvninger de enkelte duer sendes. Planen giver dog alligevel et godt overblik over hvilke flyvninger, der venter forude og hvilke duer der vil kunne bruges på disse, så det kan tages med i betragtning ved bestemmelse af holdene for den forestående uge.

Som hovedregel gælder: At når en due er i topform, så skal den også kapflyves.

  •